Nahrávam...

Stavebná realizácia

Image

Popis stavebnej realizácie bytového domu

Materiálovo je objekt založený na dominantom použití bielej omietanej fasády podporujúcej nosnú kompozíciu zapustených loggii a voľného rastrovania okien. Plastický charakter objektov je zjemnený použitím farebných omietaných plôch na stenách a strope loggií v troch farbách – žltá, pistáciovo zelená a antracitovo šedá. Parter objektu je odľahčený celosklenenými výplňami a zapustením fasád malých obchodných prevádzok oproti hlavnému priečeliu.

Založenie nosných stĺpov a nosných stien je navrhnuté na železobetónových základových doskách a základových pásoch.

Nosný konštrukčný systém je navrhnutý ako monolitická železobetónová konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov a stien. Okrem železobetónových konštrukcií zvislé konštrukcie vrchnej stavby tvoria nenosné obvodové steny z keramických murovacích tvaroviek. Deliace medzibytové steny sú navrhnuté ako monolitické železobetónové oddelené od nosných konštrukcií.

V 1.PP sú nosné steny monolitické železobetónové, ostatné sú murované z betónových tvárnic bez povrchovej úpravy. Výťahove šachty ako aj schodiskové steny sú monolitické železobetónové.

Deliace priečky vo všetkých nadzemných podlažiach sú z keramických murovacích tvaroviek. V podzemnom podlaží sú priečky z betónových tvárnic a bez povrchovej úpravy. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria monolitické železobétonové stropné resp. strešné dosky. Stropy sú v prevažnej miere navrhnuté ako bezprievlakové. Schodiskové ramená a medzipodesty sú taktiež monolitické železobetónové. Ramená a medzipodesty sú hlukovo oddelené od konštrukcie bytových priestorov.

Fasáda objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s minerálnou vlnou a s tenkovrstvou organickou omietkou. Podlahy sú navrhnuté podľa prevádzky a účelu miestností. Klampiarske výrobky ako oplechovania parapetov sú navrhnuté z hliníkového plechu, ostatné klampiarske výrobky budú z lakoplastovaného plechu. Otvory v priestoroch obchodných prevádzok a vstupov do bytových sekcií budú z hliníkového stĺpovo-priečnikového fasádneho systému. Ostatné vonkajšie výplne otvorov ako okná a balkónové dvere budú plastové. Vnútorné výplne otvorov budú drevené osadené do typových oceľových alebo obložkových zárubní.

Na vegetačnej streche je navrhnutá krytina SBS – modifikovaný asfaltový pás s posypom Euroflex.