Nahrávam...

Základné údaje o stavbe

Image

Riešené územie sa nachádza na severnej periférii mesta Zvolen, v časti Čierne zeme – Rákoš.

Stavebná parcela je situovaná medzi Kováčskym potokom, Strážskou cestou a areálom závodu DRU Zvolen. Obytný súbor bude realizovaný v 4 etapách výstavby. Hlavné stavebné objekty I. etapy predstavujú sekciové domy s výškou 5 nadzemných podlaží so spoločnými suterénnymi garážami. Z funkčného hľadiska ide o bytové domy s polyfunkčným parterom, ktorý bude naviazaný najmä na predpokladaný peší pohyb po navrhovanom chodníku popri Strážskej ceste a na paralelnej pešej zóne. Odstup od frekventovanej Strážskej cesty podporený uvažovanou výstavbou vzrastlej zelene napomôže vytvoreniu kvalitného obytného prostredia. Priestory vnútroblokov sú pasážami a rozstupmi medzi objektmi voľne prístupné z verejných priestorov pešej zóny a z chodníkov pri komunikáciách.

Polyfunkčné objekty s prevahou bývania sú riešené ako kombinácia sekciového a pavlačového domu. Každý z troch objektov – A12, A34 a A56 sa skladá z dvoch sekcií – vertikálnych jadier so schodiskom a výťahom, ku ktorým sú jednostranne alebo obojstranne napojené pavlačové chodby so zasklením.

Skladba bytov ponúka 1 až 4-izbové byty. Byty sú riešené vo vyššom priestorovom štandarde s ohľadom na budúcu prevádzku a komfort ich užívateľov.

Priestory 1.PP objektu sú začlenené do spoločnej halovej garáže. Vjazdy do garáží sú zabezpečené centrálnymi vstupmi – rampami z úrovne terénu, situovanými v objekte A34 a A56. Spoločné garáže sú prevádzkovo aj stavebne rozdelené do 2 samostatných celkov s celkovou kapacitou 118 parkovacích státí. Súčasťou suterénnych priestorov sú aj pivničné kobky. Objekt má v suterénnych priestoroch umiestnené aj upratovacie komory, plynovú kotolňu, miestnosť pre elektrorozvádzače a miestnosť pre poskytovateľov TV, TEL a dátových služieb.