Nahrávam...

FINANCOVANIE

Hypokalkulačka

Získať prehľad o výške splátok nebolo nikdy jednoduchšie.
Vypočítajte si ORIENTAČNÚ výšku svojej mesačnej splátky.
Potrebujete viac informácií? Zavolajte nám
(Hotline: 045 5382799, 0905 848 805), alebo
nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Pre jednoduchšie vybavenie financovania

Pre jednoduchšie vybavenie financovania Vami vybraného bytu spolupracujeme s partnerskými bankami, v ktorých sú pripravené zvýhodnené podmienky hypotekárneho financovania.

Náš hlavný finančný partner Tatra banka, a.s., ako aj iné partnerské banky Vám flexibilne vypracujú ponuku hypotekárneho financovania za zvýhodnené úrokové sadzby, bez potreby vypracovania znaleckého posudku.

tatrabanka-logo
SLSP-logo
CSOB-logo
VUB-logo

Cesta k bytu

KROK 1

UZATVORENIE ZMLUVY O PREVODE NEHNUTEĽNOSTI

PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY

Budúci kupujúci uzatvorí Zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a uhradí 1. zálohu na kúpnu cenu vo výške minimálne 25 % z kúpnej ceny do 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

KROK 2

VÝBER VYBAVENIA BYTU

Kupujúci si v lehote 30 dní od podpisu zmluvy zvolí farebnosť, dekor štandardného vybavenia bytu z ponuky budúceho predávajúceho a potvrdí predávajúcemu špecifikáciu štandardného vybavenia bytu vo forme Klientskej karty. V prípade záujmu o dodanie nadštandardného vybavenia bytu (ďalej „nadštandard“) je kupujúci do 30 dní od podpisu zmluvy povinný uzatvoriť s predávajúcim Dodatok k zmluve s presnou špecifikáciou nadštandardu na Klientskej karte.
Po uzatvorení Dodatku k zmluve predávajúci do 15 dní predloží kupujúcemu Formulár o nadštandardnom vybavení bytu, ktorý bude obsahovať predbežnú cenovú kalkuláciu nadštandardu. Po odsúhlasení a podpise Formulára o nadštandardnom vybavení bytu kupujúci uhradí zálohu na nadštandard vo výške 50 % z kalkulovanej ceny nadštandardu.

KROK 3

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU

ODOVZDANIE BYTU

Predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu v prospech kupujúceho a odovzdá kupujúcemu byt v lehote 30 dní od uhradenia celej kúpnej ceny a všetkých ostatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.